• 0701441995
  • mattias@itmb.se

Priser

Löpande serviceavtal:

(Fakturering sker via Frilans Finans)

Omarbetningar och mindre/större förändringar:

Min löpande timpeng är 500kr för jobb på er hemsida. T.ex. lägga in nya texter och bilder eller uppdatera systemet.

Skapande av webbplats med WordPress:

En hemsidestart kostar från ca 5000kr och uppåt, beroende på sidans omfång och innehåll.

Kostnadsfri rådgivning:

Det är alltid en bra början att gå igenom ramarna för ett uppdrag.

Förutsättningar för ett samarbete:

Det är viktigt med ett gott samarbete med förtroende ifrån båda parter.