Priser

Löpande serviceavtal:

(Fakturering sker via Frilans Finans)

Omarbetningar och mindre/större förändringar/support:

Min löpande timpeng är 800kr för jobb på er hemsida. T.ex. lägga in nya texter och bilder eller uppdatera systemet. Samma timpeng för allmän support av datorer.

Skapande av webbplats med WordPress:

En hemsidestart kostar från ca 8000kr och uppåt, beroende på sidans omfång och innehåll.

Kostnadsfri rådgivning:

Det är alltid en bra början att gå igenom ramarna för ett uppdrag.

Förutsättningar för ett samarbete:

Det är viktigt med ett gott samarbete med förtroende ifrån båda parter.