• 0701-441995
  • mattias@itmb.se

Mina uppdrag

Mina uppdrag med att skapa/uppdatera webb-platser och övriga uppdrag har jag listat här nedan. För att läsa feedback från uppdragsgivare: Klicka här

Pågående:

IT-ansvarig för Föreningarnas Hus i Lund. Uppdraget pågår sedan augusti 2019 och innebär bokningar, hemsida, nätverk, skrivare samt IT-relaterade inköp.

Slutförda:

Stridhs Hundägarskola Nybyggd December 2018

Stridhs Hundägarskola Uppdaterad 2018 Skärmdump över webbplatsen

Stridhs Dogownerschool Nybyggd Januari 2018 Skärmdump över webbplatsen

Menines Uppdaterad 2017 Skärmdump över webbplatsen

Finsam Lund 2017 Skärmdump över webbplatsen

Lunds Fontänhus 2017 Skärmdump över webbplatsen

Lunds Gröna Fingrar 2016 (Projektet är avslutat och sidan är borttagen)

Lunds Samordningsförbund Uppdaterad 2015. Skärmdump över webbplatsen

Projekt Kristallen 2015 (Projektet är avslutat och sidan är borttagen)