GDPR

GDPR för ITMB

  1. Samtycke för projektet att lagra uppgifterna
  2. Sparar i Word-dokument på datorn som är lösenordskyddat
  3. System för borttagning om det krävs, dvs radering av uppgifterna

 

Ansvarig för personuppgifterna: Mattias Bengtsson, telefon: 0701441995

Användning av personuppgifter: Kommunikation med kunden om inloggning på deras hemsidor

Informationen raderas efter avslutad kontakt.

Lösenordskyddad inloggning på PC.